Your browser does not support the HTML5 canvas tag. Your browser does not support the HTML5 canvas tag. Your browser does not support the HTML5 canvas tag. Your browser does not support the HTML5 canvas tag. Your browser does not support the HTML5 canvas tag. Your browser does not support the HTML5 canvas tag. Your browser does not support the HTML5 canvas tag.

Velkommen til Den danske Sonnenbergkreds

Den danske Sonnenbergkreds er én blandt flere europæiske kredse, der er tilknyttet kursuscenteret "Internationales Haus Sonnenberg" i Harzen. Formålet med kredsen er at støtte det mellemfolkelige samarbejde, som Sonnenberg arbejder for ud fra følgende motto:

Tale sammen
Overvinde fordomme
Forstå hinanden
Handle ansvarligt

Formålet søges bl.a. opnået ved:

 • at formidle deltagelse fra Danmark i konferencerne i Internationales Haus Sonnenberg i Harzen, i internationale konferencer i Danmark og i de øvrige lande, der er tilsluttet ISA (International Sonnenberg Association)
 • at afholde en årlig generalforsamling
 • at udsende et nyhedsbrev 3 gange om året. Nyhedsbrevet findes dels i elektronisk- og dels i papirformat. Hvis du ønsker at modtage det elektroniske nyhedsbrev, kan du som medlem af foreningen tilmelde dig en mailingliste på Ullafred@hotmail.com

Kredsen er en del af en international organisation ved navn ISA (International Sonnenberg Association), som ud over Danmark omfatter Tyskland, Nederlandene, Bulgarien, Sverige, Norge, Israel, Italien, Storbritannien, Tjekkiet, Ungarn, Østrig, Kroatien og Rumænien.
De udenlandske Sonnenberg-kredse støtter Sonnenbergs målsætning ved at sende deltagere og medarbejdere til konferencer og ved at afholde konferencer i egne lande.

Besøg ISA's hjemmeside

Sonnenberg går tilbage til 1949. Sonnenbergkredsens arbejde tjener udelukkende kulturelle formål. Som en politisk uafhængig institution er sammenslutningen af kredsene med til at fremme forståelsen nationerne imellem. I 1949 mødtes danske og tyske lærere på Sonnenberg på en lejrskole, et par kilometer fra Internationales Haus Sonnenberg. Deltagerne mødtes for at bearbejde erfaringerne fra 2. verdenskrig og på den baggrund indlede et samarbejde mellem danske og tyske skolefolk.

Internationales Haus Sonnenberg

Kursusstedet i Harzen er for unge, voksne og familier fra hele verden.

På en eng i Harzens skove

Internationales Haus Sonnenberg, med flere kursus- og gæstebygninger, ligger i 700 meters højde på en skoveng i Oberharz. Der er plads til 180 overnattende gæster i enkelt-, dobbelt- eller flersengsværelser. Der er desuden mulighed for tolkebistand. Der er taget særligt hensyn til handicappede med let adgang for brugere af kørestole. Desuden er der tekniske hjælpemidler for hørehæmmede. For naturelskere er der gode muligheder for vandreture og skiløb i de omkringliggende skove.
På kursusstedet Internationales Haus Sonnenberg arrangeres der årligt såvel ungdoms- som voksenkonferencer med mange forskellige temaer. De fleste konferencer har deltagere fra mange forskellige lande, men der er også konferencer med deltagere fra bare to lande.
Det overordnede mål for alle konferencer på Sonnenberg er at sikre menneskerettighederne, at arbejde for tolerance og mellemfolkelig forståelse, at nedbryde fordomme og at handle ansvarligt. På dette grundlag udarbejdes konferencer med temaer, som bl.a. omfatter demokrati, EU, uddannelse, fred og forståelse, medier og miljø – temaer, som skal bidrage til konstruktive diskussioner, og som alle er samfunds­relevante.
Internationales Haus Sonnenbergs egne medarbejdere arrangerer årligt kurser, som man som gruppe eller enkeltperson kan tilmelde sig. Personalet står også til rådighed, hvis du ønsker at arrangere et kursus og gøre brug af faciliteterne på Sonnenberg, men ellers selv tilrettelægger programmet. Det er også muligt at bo på Sonnenberg uden at deltage i et kursus. Kunne du tænke dig at deltage i eller arrangere en konference på Sonnenberg, kan du således i øjeblikket benytte dig af tre forskellige muligheder:

 1. Program
  Her kan du tilmelde enkeltpersoner eller skoleklasser til en konference, hvorefter al undervisning og praktisk arbejde vil blive udført af medarbejderne på Sonnenberg. Til denne form er der ofte tilskud fra EU, Bundeszentrale für politische Bildung osv.
 2. Kooperation
  Her kan du i samarbejde med medarbejdere på Sonnenberg iværksætte en konference. Du kan selv være med til at bestemme, hvem de øvrige deltagere er, og være med til at udarbejde programmet. Samtidig kan du få hjælp til program, til at søge midler, til undervisningsenheder og til gode oplægsholdere mv.
 3. Gæst
  Her står du selv for alt, som har med konferencens indhold at gøre. Praktiske ting får du hjælp til. Priserne gælder også, hvis du f.eks. udelukkende vil bruge Internationales Haus Sonnenberg til overnatning.

Se prisliste.

Naturoplevelser på Sonnenberg

Sonnenberg er en traditionsrig højskole i Harzen, kun få timers kørsel fra Danmark. Sonnenberg tilbyder god og billig indkvartering til dit eller jeres ophold. I forbindelse med et ophold på Sonnenberg er der masser af muligheder for dejlige naturoplevelser både sommer og vinter. Vandrestier og langrendsruter starter således umiddelbart ved huset og kan føre dig rundt i den smukke Harz Nationalpark.

Besøg Harz Nationalparks hjemmeside

Natur og dyreliv

Landskabet i Harzen er præget at store, dybe skove, klippekløfter, blomsterfyldte bjergenge, søer og højmoser. Dyrelivet er rigt, bl.a. kan man se vandstær, sort stork, vandrefalk, tjur, og man har i 1999 genintroduceret los. Af sjældne arter kan nævnes Bechsteins flagermus. Her kan også findes fingerbøl, orkide, kæruld, og af sjældne planter kan nævnes "Brockenanemone" og alpin kæmpeurt. På toppen af Brocken i "Brockenhaus" findes en udstilling om de dyr og alpine planter, som findes her.

På vandring i bjergene

I receptionen på Sonnenberg kan man finde kort over de traditionelle vandreture, som udgår fra huset. En populær tur går ned gennem skoven til traktørstedet "Rinderstall". Herfra går det atter opad mod Jordanshöhe, hvor der er flere udsigtspunkter mod "Brocken" (Bloksbjerg). På hjemmesiden for Nationalpark Harz kan man finde mere information om parkens mange muligheder. Her kan man også se det aktuelle vejr i parken via et kamera, som står på Brocken. Jernbaneentusiaster henvises til ”Brockenbahn”.

Langrend og andre forlystelser om vinteren

Der udgår flere langrendsløjper fra Sonnenberg. Er man begynder, må man dog ned til St. Andreasberg, hvor en let rute er ideel at øve sig på. Herefter kan man fx gå videre og prøve "Rundkurs Waage" og "Rundkurs Schneewittchenklippen". Alle ruterne kan findes på kort, som kan fås i receptionen på Sonnenberg. Det er muligt at leje langrend-ski billigt på Sonnenberg.

Alle er velkomne til at få en naturoplevelse.

Sammen med de pædagogiske medarbejdere på Sonnenberg kan skoleklasser arbejde med og i naturen i Nationalpark Harz. Der foreligger et forslag til et 5-dages program for børn og unge, men dette skal kun tages som et forslag. Alle former for naturarrangementer er velkomne - man kunne således også forestille sig generationsmøder (bedsteforældre /børnebørn), interkulturelle møder eller arbejdsgrupper på alle uddannelsesniveauer, hvor naturen er emnet. Man kunne også forestille sig, at naturforeninger af alle slags afholder ekskursioner og møder evt. med lignende foreninger fra andre lande. Som altid er det muligt at få hjælp fra de pædagogiske medarbejdere, der har mange kontakter inden for området, bl.a. til nationalparkforvaltningen.


Samarbejdspartnere

Dansk-Tysk Selskab
http://www.dansk-tysk-selskab.dk