Your browser does not support the HTML5 canvas tag. Your browser does not support the HTML5 canvas tag. Your browser does not support the HTML5 canvas tag. Your browser does not support the HTML5 canvas tag. Your browser does not support the HTML5 canvas tag. Your browser does not support the HTML5 canvas tag. Your browser does not support the HTML5 canvas tag.

Bliv medlem af Den danske Sonnenbergkreds

Hvis du ønsker at blive medlem, bedes du kontakte:

Ingrid Hyldahl Lauritzen
Gråstenvej 31, Felsted
6200 Aabenraa
Tlf. 41818125
Email: ihl@bbsyd.dk


Medlemskontingent for 2017

Ægtepar / institutioner
200 kr.
Enkeltmedlemmer
150 kr.
Studerende/pensionister
125 kr.

Bankkonto: Sønderborg Kreditbank reg. nr. 7931 nr. 11 32 777

Betalingsfrist 1. maj 2017

Medlemmer af  Den danske Sonnenbergkreds modtager nyhedsbrev 3 gange om året. Nyhedsbrevet findes dels i elektronisk- og dels i papirformat. Hvis du ønsker at modtage det elektroniske nyhedsbrev, kan du tilmelde dig en mailingliste på Ullafred@hotmail.com.

Hvis du vil høre mere om foreningen, er du velkommen til at kontakte Karin Meyer på tlf. 4352 4731eller pr. mail til karin.mey.2@gmail.dk.


Referat af generalforsamling i Den danske Sonnenbergkreds d. 29. april 2017.

Generalforsamlingen fandt sted hos Finn Rowold, Kastelsvej 6, 2100 København Ø.

 
1. Valg af dirigent: Kirsten Daugbjerg blev valgt.

2. Valg af referent: Finn Rowold blev valgt.

3. Bestyrelsens beretning:

 Formanden informerede om forløbet af MY!Europe, det store internationale projekt, som Den danske Sonnenbergkreds har været deltager i, og som nu er afsluttet. Afrapporteringen til EU viser, at vi igennem 8 konferencer, hvoraf den første var i Danmark, direkte har nået over 600 mennesker fra i alt 18 lande, og at vi indirekte har nået over 275.000 borgere i Europa.

Formanden fortalte endvidere om det samarbejde, der har været med Varde Museum for at skaffe penge til et flygtningemuseum i Oksbøl.

Beretningen blev taget til efterretning.

4. Regnskaberne for Den danske Sonnebergkreds, Kai Anders Fond og Karl Rowolds Fond, der vedlægges referatet, blev vedtaget.

5. Fastlæggelse af kontingent.

Det blev vedtaget at fastholde det nuværende kontingent, som er:

Studerende og pensionister: 125 kr.

Almindelige medlemmer: 150 kr.

Ægtepar, skoler og institutioner: 200 kr.

 
6. Vedtægtsændringer:

   - Kai Andersens Fond: § 7 Tegningsret ændres til: Fonden tegnes af formanden eller kassereren.

   - Karl Rowolds Fond nedlægges og pengene overføres til Kai Anders Fond.

   - Den danske Sonnebergkreds:

      - § 6 tilføjes et punkt e) Valg af to medlemmer af Kai  Andersens Fond.

     - § 10 Tegningsretten: Foreningen tegnes af Formanden eller kassereren.

      - Nuværende paragraffer 10, 11, 12, 13 og 14 ændres til 11, 12 13, 14 og 15.

 De foreslåede ændringer blev alle vedtaget.

7. Behandling af indkomne forslag: Der var ikke modtaget forslag.

8. Valg:

   - Formand: Finn Rowold blev genvalgt og modtog valget.

  - 3 medlemmer af bestyrelsen: Karin Meyer, Ingrid Hyldahl og Ulla Sallaway blev genvalgt og modtog valget.

  - Suppleanter: Kirsten Daugbjerg, Bente Rasmussen og Michael Kammer blev genvalgt og modtog valget.

  - Revisor og revisorsuppleant genopstillede og blev valgt.

9. Forslag til tid og sted for næste generalforsamling: 14. april 2018 hos Finn Rowold blev fastsat.

Efter generalforsamlingen havde vi et meget interessant besøg på Dansk Jødisk Museum.