Your browser does not support the HTML5 canvas tag. Your browser does not support the HTML5 canvas tag. Your browser does not support the HTML5 canvas tag. Your browser does not support the HTML5 canvas tag. Your browser does not support the HTML5 canvas tag. Your browser does not support the HTML5 canvas tag. Your browser does not support the HTML5 canvas tag.

Bliv medlem af Den danske Sonnenbergkreds

Hvis du ønsker at blive medlem, bedes du kontakte:

Ingrid Hyldahl Lauritzen
Gråstenvej 31, Felsted
6200 Aabenraa
Tlf. 41818125
Email: ihl@bbsyd.dk


Medlemskontingent for 2018

Ægtepar / institutioner
200 kr.
Enkeltmedlemmer
150 kr.
Studerende/pensionister
125 kr.

Bankkonto: Sønderborg Kreditbank reg. nr. 7931 nr. 11 32 777

Betalingsfrist 1. maj 2018

Medlemmer af  Den danske Sonnenbergkreds modtager nyhedsbrev 3 gange om året. Nyhedsbrevet findes dels i elektronisk- og dels i papirformat. Hvis du ønsker at modtage det elektroniske nyhedsbrev, kan du tilmelde dig en mailingliste på Ullafred@hotmail.com.

Hvis du vil høre mere om foreningen, er du velkommen til at kontakte Karin Meyer på tlf. 4352 4731eller pr. mail til karin.mey.2@gmail.dk.


Referat af Generalforsamling 2018 i Den danske Sonnenbergkreds

Afholdt lørdag, den 14. april 2018 kl. 11.30 hos Finn Rowold, Kastelsvej 6, 4. th, 2100 København

Til stede: Finn, Margareta, Rikke, Ingrid, Ulla S., Karin og Ulla F.

 Dagsorden

1.      Valg af dirigent  - Rikke blev valgt

2.      Valg af referent  -  Ulla F.  blev valgt

3.      Bestyrelsens beretning

Uddrag af beretningen: Stifter af Skoleinspektør Kai Andersens Sonnenberg Fond døde den 27. august 2017. Kai Andersen blev 94 år. Fondet fortsætter sit virke, hvilket har betydet, at der har været økonomisk grundlag for, at flere af bestyrelsesmed­lemmerne har kunnet deltage i møderne på Sonnenberg, herunder Toptagung i maj sidste år samt nytårskonferencen.
Den økonomiske situation på Sonnenberg er stadig meget anspændt, og der forestår personalereduktioner. Oliver Benz er ny pædagogisk leder, efter at Lutz Heinke er trådt tilbage. Annett Radeck er ny Geschäftsführer.

ISA arrangerede en konference i Odessa i september 2017, hvor man hørte om situationen i Ukraine samt undersøgte mulighederne for at etablere en Sonnenbergkreds der. Finn deltog.

I næste måned finder Toptagung 2018 sted med temaet 100 Jahre Novemberrevolution in Deutschland. Ved samme lejlighed vil 60-året for etablering af ISA blive fejret (læs referat af begivenhederne andetsteds i nyhedsbrevet).

 Beretningen blev godkendt

4.      Regnskabet

Regnskabet blev godkendt

5.      Fastsættelse af kontingent*

Vi fastholder kontingentet

6.      Behandling af indkomne forslag**

Ingen forslag

7.      Valg af

a)     Formand

b)     2 medlemmer til bestyrelsen***: Ulla F. og Rikke blev valgt

c)     Suppleanter til bestyrelsen: Kirsten D., Bente, Michael

d)     1 revisor og 1 revisorsuppleant: Kurt Fredsgaard og Thomas Eske Holm

8.      Forslag om tid og sted for næste generalforsamling

Lørdag d. 27. april 2019 hos Finn Rowold: Gl. Kalkbrænderivej 39 1. sal th.
på Østerbro

9.      Evt.

Margareta viste plakat om børnerettigheder.

Efter Generalforsamlingen fortalte kommunikationsrådgiver Knud Lindholm Lau om sin nye bog ”Bare fordi AT”, som handler om sprog og forestillinger i udlændingedebatten. Der var stor interesse og spørgelyst blandt de fremmødte.